Subversion Repositories pyptex

Rev

Rev 25 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

# -*- coding: utf-8 -*-

# Slovak ISO 690 formating template for PyPTeX system
# Copyright (C) 2008 Michal Abaffy <michal_abaffy@transcat-plm.com>
# Copyright (C) 2010 Jan Janech <jan.janech@kst.uniza.sk>
# 
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# 
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# 
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

from lib import Template, param, noparam, authortype, encodetoascii, insteadOf, useAgain
from lib.iso_690_2 import ISOFormat, isoentry

################################################################################
# SlovakBase
# ==========
#
# Sablona pre standardny sposob citovania podla upravenej normy STN ISO 690
# Pre citacie podla normy STN ISO 690 systemom "prvy udaj, rok" je nutne pouzit
# inu sablonu.
#  Pomocou konfiguracnych parametrov je mozne vytvarat pripustne normovane
# variacie tejto sablony.
#
# Poznamka: Podla normy ISO 690 sa tvoria bibliograficke odkazy, t.j. zaznamy
#      o tych dokumentoch, ktore sa skutocne pouzili pri pisani prace.
#      Skutocne pouzite zaznamy s bibliografickymi odkazmi sa umiestnuju
#      na konci hlavnej casti prace s nazvom "Zoznam bibliografickych odkazov".
#        Pod nazvom "Bibliografia" sa moze k praci pridat usporiadany zoznam
#      zaznamov o literature, ktora sa sice tyka predmetu prace, ale ktora
#      sa bezprostredne nepouzila na jej napisanie. V tomto pripade sa odporuca
#      pouzit usmernenia ISBD(G) -- General international standard
#      bibliographic description.
class SlovakBase(Template):
  _Params = {
    'autoothers': (bool, True),
    'sameauthoremdash': (bool, True),
  }
  
  _Format = ISOFormat

  class Config:
    __noentry__ = True

    ########################################################################
    # AuthorSeparator = {' -- ' | ', '}
    #  Ked sa pouzivaju cele krstne mena, ako separator sa ma pouit pomlcka
    #  V pripade ze sa pouzivaju inicialky, ako separator sa ma pouit ciarka
    AuthorSeparator   = ' -- '

    ########################################################################
    # SurnameStyle    = {'{\\scshape ' | '\\uppercase{'}
    #  Norma preferuje styl '\\uppercase{'. Styl '{\\scshape ' je tiez
    #  mozne pouzit. No potom je potrebne pouzivat \scshape na pisanie
    #  priezvisk v celom dokumente
    SurnameStyle    = '\\uppercase{'

    ########################################################################
    # MaxAuthorsCount   = { 1 | 2 | 3 | 6 }
    #  Norma pripusta maximalne 3 autorov pre jeden zaznam, pricom sa mozeme
    #  rozhodnut ci budeme uvadzat 1 alebo 2 alebo 3. Avsak v niektorych
    #  vedeckych komunitach sa uvadza az 6 autorov. Tento pristup nema vsak
    #  nijake opodstatnenie v ziadnej norme. No ak by sme sa dostali nahodou
    #  do takejto komunity, radsej tu neham takuto moznost ;)
    MaxAuthorsCount   = 3

    ########################################################################
    # etal       = { 'a i.' | 'a in\'{y}' | 'et al.' | 'et alli' }
    #  co sa ma napisat ked je v zazname uvedeny vacsi pocet autorov ako
    #  je hodnota MaxAuthorsCount
    etal        = 'a i.'

    ########################################################################
    # others       = 'a kol.'
    #  co sa ma napisat ked je v zazname uvedene 'and others'
    others       = 'a kol.'

    ########################################################################
    # ed         = 'vyd.'
    #  preklad slova edition resp. skratky ed.
    ed         = 'vyd.'

    ########################################################################
    # sineloco      = {None, 's.l.' | 'b.m.'}
    #  preklad slova sine loco (bez miesta), v pripade ze sa nastavi na None
    #  nepouzije sa tento sposob uvedenia neuvedeneho mesta tzn. chybajuce
    #  mesto sa jednoducho neuvedie
    sineloco      = 's.l.'

    ########################################################################
    # sinenomine     = {None, 's.n.' | 'b.v.'}
    #  preklad slova sine nomine (bez mena vydavatela), v pripade ze sa nastavi na None
    #  nepouzije sa tento sposob uvedenia neuvedeneho vydavatela tzn. chybajuci
    #  vydavatel sa jednoducho neuvedie
    sinenomine     = 's.n.'

    ########################################################################
    # sineanum      = {None, 's.a.' | 'b.r.'}
    #  preklad slova sine anum (bez roku), v pripade ze sa nastavi na None
    #  nepouzije sa tento sposob uvedenia neuvedeneho roku tzn. chybajuci
    #  rok sa jednoducho neuvedie
    sineanum      = 's.a.'

    ########################################################################
    # p          = { 's.' | 'p.' }
    #  skratka pre stranu. pouzije sa pre pocet stran monografie resp.
    #  pre uvedenie strany na ktorej sa nachadza citacia vramci publikacie
    p          = 's.'

    ########################################################################
    # p          = { 's.' | 'p.' }
    #  skratka pre stranu. pouzije sa pre pocet stran monografie resp.
    #  pre uvedenie strany na ktorej sa nachadza citacia vramci publikacie
    p          = 's.'

    ########################################################################
    # no         = { '\\v{c}.~' | 'n$\\degree$' }
    #  skratka pre cislo. pouzije sa pre zapisanie cisla casopisu a.p. ak je
    #  v zazname uvedene len cislo, bez udania typu
    no         = '\\v{c}.~'

    ########################################################################
    # vol         = { 'zv.~' | 'vol.~' }
    #  skratka pre cislo. pouzije sa pre zapisanie cisla zvazku a.p. ak je
    #  v zazname uvedene len cislo, bez udania typu
    vol         = 'zv.~'

    ########################################################################
    # chap        = { 'kap.' | 'chap.' }
    # sec        = { 'odd.' | 'sec.' }
    #  skratka pre cislo kapitoly. pouzije sa na specifikaciu umiestnenia
    #  prispevku v monografii
    chap        = 'kap.'
    sec         = 'odd.'
    
    ########################################################################
    # techrepname    = { 'Technick\\\'a spr\\\'ava' }
    #  oznacenie pre technicku spravu.
    techrepname     = 'Technick\\\'a spr\\\'ava'
    
    ########################################################################
    # phdname      = { 'Dizerta\\v{c}n\\\'a pr\\\'aca' }
    #  oznacenie pre dizertacnu pracu.
    phdname       = 'Dizerta\\v{c}n\\\'a pr\\\'aca'

  class Labeling:
    __noentry__ = True

    def itemLabel(self):
      if 'author' in self:
        author = self['author']
        a = author
        if (None, 'others') in a:
          a.remove((None, 'others'))
        if len(author) == 1:
          lbl = encodetoascii(author[0][1])[:3].upper()
        else:
          lbl = encodetoascii(''.join(
            auth[1][0]
              for auth in author[:4]
                if auth[0] is not None
          ))[:3].upper()
      else:
        title = self['title']
        lbl = encodetoascii(''.join(
          t[0]
            for t in title.split()
              if t[0].isalpha()
        ))[:3].upper()
      lbl += "%s"%(self['year', ''][-2:])
      
      return lbl
      
  class Misc(Labeling, Config):
    __falldown__ = True

    @param(authortype)
    @isoentry('author')
    def author(self, out, value):
      thisauthor = ()
      akol = False
      for id, (name, surname) in enumerate(value):
        if (name, surname) == (None, 'others'):
          akol = True
        elif name is None:
          thisauthor += (surname, )
        else:
          a = self.SurnameStyle
          a += surname
          a += '}, '
          a += name

          thisauthor += (a, )
      if akol:
        thisauthor += (self.others, )

      if not hasattr(out, 'prevauthor'):
        out.prevauthor = ()

      if thisauthor == out.prevauthor and self._Params.sameauthoremdash:
        out.write('---')
      else:
        out.prevauthor = thisauthor
        count = len(thisauthor)
        if self._Params.autoothers:
          if (akol and count-1 > self.MaxAuthorsCount) or (not akol and count > self.MaxAuthorsCount):
            thisauthor = thisauthor[:self.MaxAuthorsCount] + (self.etal,)
        last = len(thisauthor)-1
        for id, a in enumerate(thisauthor):
          if id < last and thisauthor[id+1] in (self.others, self.etal):
            out.beginEntry('author', ' ')
          else:
            out.beginEntry('author', self.AuthorSeparator)

          out.write(a)
      out.setBlockSeparator(':\n')

    @param(str)
    @isoentry('title')
    def title(self, out, value):
      if 'booktitle' not in self and 'journal' not in self:
        out.write('\\emph{')
      out.write(value)

      if 'subtitle' in self:
        out.setSeparator('~:~')
      else:
        if 'booktitle' not in self and 'journal' not in self:
          out.write('}')

    @param(str)
    @isoentry('title')
    def subtitle(self, out, value):
      if 'title' not in self:
        if 'booktitle' not in self:
          out.write('\\emph{')
      out.write(value)
      if not self.isin:
        out.write('}')

    @param(str)
    @isoentry('booktitle')
    def booktitle(self, out, value):
      out.write('In:~\\emph{')
      out.write(value)

      if 'booksubtitle' in self:
        out.setSeparator('~:~')
      else:
        out.write('}')

    @param(str)
    @isoentry('booktitle')
    def booksubtitle(self, out, value):
      if 'booktitle' not in self:
        out.write('In:~\\emph{')
      out.write(value)
      out.write('}')
    
    @param(str)
    @isoentry('media')
    def media(self, out, value):
      out.write('['+value+']')
    
    @param(str)
    @isoentry('editor')
    def editor(self, out, value):
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('edition')
    def edition(self, out, value):
      if value == '1':
        txtvalue = "Prv\\'{e}"
      elif value == '2':
        txtvalue = "Druh\\'{e}"
      elif value == '3':
        txtvalue = "Tretie"
      elif value == '4':
        txtvalue = "\\v{S}tvr\\'{e}"
      elif value == '5':
        txtvalue = "Piate"
      elif value == '6':
        txtvalue = "\\v{S}ieste"
      elif value == '7':
        txtvalue = "Siedme"
      elif value == '8':
        txtvalue = "\\^{O}sme"
      else:
        if value.isdigit():
          txtvalue = "%s."%value
        else:
          txtvalue = value

      out.write(txtvalue)
      out.write(' ')
      out.write(self.ed)

    @param(str)
    @isoentry('publisher')
    def address(self, out, value):
      if 'publisher' in self:
        out.write(value)
        out.setSeparator('~:~')
      else:
        if self.sinenomine is None:
          out.write(value)
          out.setSeparator('~:~')
          out.beginEntry('published')
          out.write(self.sinenomine)
        else:
          out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('publisher')
    def location(self, out, value):
      if 'publisher' in self:
        out.write(value)
        out.setSeparator('~:~')
      else:
        if self.sinenomine is None:
          out.write(value)
          out.setSeparator('~:~')
          out.beginEntry('published')
          out.write(self.sinenomine)
        else:
          out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('publisher')
    def publisher(self, out, value):
      if 'address' not in self and 'location' not in self and self.sineloco is not None:
        out.write('[')
        out.write(self.sineloco)
        out.write(']')
        out.setSeparator('~:~')
        out.beginEntry('published')
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('publisher')
    def month(self, out, value):
      out.write(value)
      if 'year' in self:
        out.setSeparator('~')

    @param(str)
    @isoentry('publisher')
    def year(self, out, value):
      if value == 's.a.':
        if self.sineanum is not None:
          out.write(self.sineanum)
      else:
        out.write('\\oldstylenums{')
        out.write(value)
        out.write('}')

    @param(int)
    @isoentry('size')
    def pagescount(self, out, value):
      out.write(value)
      out.write('~')
      out.write(self.p)

    @param(str)
    @isoentry('edition', separator='; ')
    def series(self, out, value):
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('edition')
    def volume(self, out, value):
      if value.isdigit():
        out.write(self.vol)
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('edition')
    def number(self, out, value):
      if value.isdigit():
        out.write(self.no)
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('note')
    def note(self, out, value):
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('standardnumber')
    def isbn(self, out, value):
      out.write('ISBN~')
      out.write(value)
    
    @param(str)
    @isoentry('url')
    def url(self, out, value):
      out.write(u'\\\\Dostupné online: $<$')
      out.write(u'\\url{')
      out.write(value)
      out.write(u'}')
      out.write('$>$')
    
    ##########################

    def compareBy(self):
      if 'author' in self:
        return ''.join(i[1] for i in self['author']) + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']
      else:
        return ''.join(i[0] for i in self['title'].split() if i[0].isalpha()) + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']

  class Book(Misc):
    pass

  class InBook(Misc):
    @param(str)
    @isoentry('part')
    def chapter(self, out, value):
      out.write(self.chap)
      out.write('~')
      out.write(value)

    @isoentry('part')
    def section(self, out, value):
      out.write(self.sec)
      out.write('~')
      out.write(value)

    @param(str)
    @isoentry('part')
    def pages(self, out, value):
      out.write(self.p)
      out.write('~')
      out.write(value)

  class InProceedings(Misc):
    pass

  class Article(Misc):
    @param(str, insteadOf('booktitle'))
    @isoentry('booktitle')
    def journal(self, out, value):
      out.write('In:~\\emph{')
      out.write(value)

      if 'booksubtitle' in self:
        out.setSeparator('~:~')
      else:
        out.write('}')

    @param(str, insteadOf('isbn'))
    @isoentry('standardnumber')
    def issn(self, out, value):
      out.write('ISSN~')
      out.write(value)

  class PhdThesis(Misc):
    @param(str, insteadOf('publisher'))
    @isoentry('publisher')
    def school(self, out, value):
      out.write(value)
    
    @noparam(insteadOf('note'))
    @isoentry('note')
    def typenote(self, out):
      out.write(self.phdname)

  class TechReport(Misc):
    @param(str, insteadOf('publisher'))
    @isoentry('publisher')
    def institution(self, out, value):
      out.write(value)
    
    @noparam(insteadOf('note'))
    @isoentry('note')
    def typenote(self, out):
      out.write(self.techrepname)

class SlovakBaseNum(SlovakBase):
  class Labeling:
    __noentry__ = True

    def itemLabel(self):
      pass

    def compareBy(self):
      if 'author' in self:
        return ''.join(i[1] for i in self['author']) + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']
      else:
        return '\xFF' + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']

class Slovak(SlovakBase):
  class Config:
    __noentry__ = True

    AuthorSeparator   = ' -- '
    SurnameStyle    = '{\\scshape '
    MaxAuthorsCount   = 3
    etal        = 'a i.'
    others       = 'a kol.'
    ed         = 'vyd.'
    sineloco      = 's.l.'
    sinenomine     = 's.n.'
    sineanum      = 's.a.'
    p          = 's.'
    no         = 'n$^\\circ$'
    vol         = 'vol.'
    chap        = 'kap.'
    sec         = 'odd.'
    techrepname     = 'Technick\\\'a spr\\\'ava'

class SlovakNum(SlovakBase):
  Labeling = useAgain(SlovakBaseNum.Labeling)
  Config = useAgain(Slovak.Config)