Subversion Repositories pyptex

Rev

Rev 25 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9 janik 1
# -*- coding: utf-8 -*-
2
 
8 janik 3
# Slovak ISO 690 formating template for PyPTeX system
4
# Copyright (C) 2008 Michal Abaffy <michal_abaffy@transcat-plm.com>
14 janik 5
# Copyright (C) 2010 Jan Janech <jan.janech@kst.uniza.sk>
8 janik 6
#
7
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
8
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
9
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
10
# (at your option) any later version.
11
#
12
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
13
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15
# GNU General Public License for more details.
16
#
17
# You should have received a copy of the GNU General Public License
18
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19
 
25 janik 20
from lib import Template, param, noparam, authortype, encodetoascii, insteadOf, useAgain
2 janik 21
from lib.iso_690_2 import ISOFormat, isoentry
22
 
5 janik 23
################################################################################
24
# SlovakBase
25
# ==========
26
#
27
# Sablona pre standardny sposob citovania podla upravenej normy STN ISO 690
28
# Pre citacie podla normy STN ISO 690 systemom "prvy udaj, rok" je nutne pouzit
29
# inu sablonu.
30
#  Pomocou konfiguracnych parametrov je mozne vytvarat pripustne normovane
31
# variacie tejto sablony.
32
#
33
# Poznamka: Podla normy ISO 690 sa tvoria bibliograficke odkazy, t.j. zaznamy
34
#      o tych dokumentoch, ktore sa skutocne pouzili pri pisani prace.
35
#      Skutocne pouzite zaznamy s bibliografickymi odkazmi sa umiestnuju
36
#      na konci hlavnej casti prace s nazvom "Zoznam bibliografickych odkazov".
37
#        Pod nazvom "Bibliografia" sa moze k praci pridat usporiadany zoznam
38
#      zaznamov o literature, ktora sa sice tyka predmetu prace, ale ktora
39
#      sa bezprostredne nepouzila na jej napisanie. V tomto pripade sa odporuca
40
#      pouzit usmernenia ISBD(G) -- General international standard
41
#      bibliographic description.
42
class SlovakBase(Template):
15 janik 43
  _Params = {
44
    'autoothers': (bool, True),
24 janik 45
    'sameauthoremdash': (bool, True),
15 janik 46
  }
47
 
2 janik 48
  _Format = ISOFormat
5 janik 49
 
50
  class Config:
51
    __noentry__ = True
52
 
53
    ########################################################################
54
    # AuthorSeparator = {' -- ' | ', '}
55
    #  Ked sa pouzivaju cele krstne mena, ako separator sa ma pouit pomlcka
56
    #  V pripade ze sa pouzivaju inicialky, ako separator sa ma pouit ciarka
57
    AuthorSeparator   = ' -- '
58
 
59
    ########################################################################
60
    # SurnameStyle    = {'{\\scshape ' | '\\uppercase{'}
61
    #  Norma preferuje styl '\\uppercase{'. Styl '{\\scshape ' je tiez
62
    #  mozne pouzit. No potom je potrebne pouzivat \scshape na pisanie
63
    #  priezvisk v celom dokumente
64
    SurnameStyle    = '\\uppercase{'
65
 
66
    ########################################################################
67
    # MaxAuthorsCount   = { 1 | 2 | 3 | 6 }
68
    #  Norma pripusta maximalne 3 autorov pre jeden zaznam, pricom sa mozeme
69
    #  rozhodnut ci budeme uvadzat 1 alebo 2 alebo 3. Avsak v niektorych
70
    #  vedeckych komunitach sa uvadza az 6 autorov. Tento pristup nema vsak
71
    #  nijake opodstatnenie v ziadnej norme. No ak by sme sa dostali nahodou
72
    #  do takejto komunity, radsej tu neham takuto moznost ;)
73
    MaxAuthorsCount   = 3
74
 
75
    ########################################################################
76
    # etal       = { 'a i.' | 'a in\'{y}' | 'et al.' | 'et alli' }
77
    #  co sa ma napisat ked je v zazname uvedeny vacsi pocet autorov ako
78
    #  je hodnota MaxAuthorsCount
79
    etal        = 'a i.'
80
 
81
    ########################################################################
82
    # others       = 'a kol.'
83
    #  co sa ma napisat ked je v zazname uvedene 'and others'
84
    others       = 'a kol.'
85
 
86
    ########################################################################
87
    # ed         = 'vyd.'
88
    #  preklad slova edition resp. skratky ed.
89
    ed         = 'vyd.'
90
 
91
    ########################################################################
92
    # sineloco      = {None, 's.l.' | 'b.m.'}
93
    #  preklad slova sine loco (bez miesta), v pripade ze sa nastavi na None
94
    #  nepouzije sa tento sposob uvedenia neuvedeneho mesta tzn. chybajuce
95
    #  mesto sa jednoducho neuvedie
96
    sineloco      = 's.l.'
97
 
98
    ########################################################################
99
    # sinenomine     = {None, 's.n.' | 'b.v.'}
100
    #  preklad slova sine nomine (bez mena vydavatela), v pripade ze sa nastavi na None
101
    #  nepouzije sa tento sposob uvedenia neuvedeneho vydavatela tzn. chybajuci
102
    #  vydavatel sa jednoducho neuvedie
103
    sinenomine     = 's.n.'
104
 
105
    ########################################################################
106
    # sineanum      = {None, 's.a.' | 'b.r.'}
107
    #  preklad slova sine anum (bez roku), v pripade ze sa nastavi na None
108
    #  nepouzije sa tento sposob uvedenia neuvedeneho roku tzn. chybajuci
109
    #  rok sa jednoducho neuvedie
110
    sineanum      = 's.a.'
111
 
112
    ########################################################################
113
    # p          = { 's.' | 'p.' }
114
    #  skratka pre stranu. pouzije sa pre pocet stran monografie resp.
115
    #  pre uvedenie strany na ktorej sa nachadza citacia vramci publikacie
116
    p          = 's.'
117
 
118
    ########################################################################
119
    # p          = { 's.' | 'p.' }
120
    #  skratka pre stranu. pouzije sa pre pocet stran monografie resp.
121
    #  pre uvedenie strany na ktorej sa nachadza citacia vramci publikacie
122
    p          = 's.'
123
 
124
    ########################################################################
125
    # no         = { '\\v{c}.~' | 'n$\\degree$' }
10 janik 126
    #  skratka pre cislo. pouzije sa pre zapisanie cisla casopisu a.p. ak je
5 janik 127
    #  v zazname uvedene len cislo, bez udania typu
128
    no         = '\\v{c}.~'
129
 
130
    ########################################################################
10 janik 131
    # vol         = { 'zv.~' | 'vol.~' }
132
    #  skratka pre cislo. pouzije sa pre zapisanie cisla zvazku a.p. ak je
133
    #  v zazname uvedene len cislo, bez udania typu
134
    vol         = 'zv.~'
135
 
136
    ########################################################################
5 janik 137
    # chap        = { 'kap.' | 'chap.' }
138
    # sec        = { 'odd.' | 'sec.' }
139
    #  skratka pre cislo kapitoly. pouzije sa na specifikaciu umiestnenia
140
    #  prispevku v monografii
141
    chap        = 'kap.'
142
    sec         = 'odd.'
25 janik 143
 
144
    ########################################################################
145
    # techrepname    = { 'Technick\\\'a spr\\\'ava' }
146
    #  oznacenie pre technicku spravu.
147
    techrepname     = 'Technick\\\'a spr\\\'ava'
26 janik 148
 
149
    ########################################################################
150
    # phdname      = { 'Dizerta\\v{c}n\\\'a pr\\\'aca' }
151
    #  oznacenie pre dizertacnu pracu.
152
    phdname       = 'Dizerta\\v{c}n\\\'a pr\\\'aca'
5 janik 153
 
2 janik 154
  class Labeling:
155
    __noentry__ = True
5 janik 156
 
2 janik 157
    def itemLabel(self):
7 janik 158
      if 'author' in self:
159
        author = self['author']
160
        a = author
161
        if (None, 'others') in a:
162
          a.remove((None, 'others'))
163
        if len(author) == 1:
164
          lbl = encodetoascii(author[0][1])[:3].upper()
165
        else:
166
          lbl = encodetoascii(''.join(
167
            auth[1][0]
168
              for auth in author[:4]
169
                if auth[0] is not None
170
          ))[:3].upper()
2 janik 171
      else:
7 janik 172
        title = self['title']
5 janik 173
        lbl = encodetoascii(''.join(
7 janik 174
          t[0]
175
            for t in title.split()
176
              if t[0].isalpha()
5 janik 177
        ))[:3].upper()
10 janik 178
      lbl += "%s"%(self['year', ''][-2:])
2 janik 179
 
180
      return lbl
5 janik 181
 
182
  class Misc(Labeling, Config):
6 janik 183
    __falldown__ = True
5 janik 184
 
2 janik 185
    @param(authortype)
186
    @isoentry('author')
187
    def author(self, out, value):
188
      thisauthor = ()
189
      akol = False
190
      for id, (name, surname) in enumerate(value):
191
        if (name, surname) == (None, 'others'):
192
          akol = True
7 janik 193
        elif name is None:
194
          thisauthor += (surname, )
2 janik 195
        else:
5 janik 196
          a = self.SurnameStyle
2 janik 197
          a += surname
198
          a += '}, '
199
          a += name
200
 
201
          thisauthor += (a, )
202
      if akol:
5 janik 203
        thisauthor += (self.others, )
204
 
2 janik 205
      if not hasattr(out, 'prevauthor'):
206
        out.prevauthor = ()
5 janik 207
 
24 janik 208
      if thisauthor == out.prevauthor and self._Params.sameauthoremdash:
2 janik 209
        out.write('---')
210
      else:
211
        out.prevauthor = thisauthor
5 janik 212
        count = len(thisauthor)
15 janik 213
        if self._Params.autoothers:
214
          if (akol and count-1 > self.MaxAuthorsCount) or (not akol and count > self.MaxAuthorsCount):
215
            thisauthor = thisauthor[:self.MaxAuthorsCount] + (self.etal,)
2 janik 216
        last = len(thisauthor)-1
217
        for id, a in enumerate(thisauthor):
5 janik 218
          if id < last and thisauthor[id+1] in (self.others, self.etal):
219
            out.beginEntry('author', ' ')
2 janik 220
          else:
5 janik 221
            out.beginEntry('author', self.AuthorSeparator)
222
 
223
          out.write(a)
3 janik 224
      out.setBlockSeparator(':\n')
5 janik 225
 
2 janik 226
    @param(str)
227
    @isoentry('title')
228
    def title(self, out, value):
12 janik 229
      if 'booktitle' not in self and 'journal' not in self:
5 janik 230
        out.write('\\emph{')
2 janik 231
      out.write(value)
5 janik 232
 
233
      if 'subtitle' in self:
234
        out.setSeparator('~:~')
235
      else:
12 janik 236
        if 'booktitle' not in self and 'journal' not in self:
5 janik 237
          out.write('}')
238
 
239
    @param(str)
2 janik 240
    @isoentry('title')
5 janik 241
    def subtitle(self, out, value):
242
      if 'title' not in self:
243
        if 'booktitle' not in self:
244
          out.write('\\emph{')
2 janik 245
      out.write(value)
5 janik 246
      if not self.isin:
247
        out.write('}')
248
 
2 janik 249
    @param(str)
5 janik 250
    @isoentry('booktitle')
251
    def booktitle(self, out, value):
252
      out.write('In:~\\emph{')
253
      out.write(value)
254
 
255
      if 'booksubtitle' in self:
2 janik 256
        out.setSeparator('~:~')
257
      else:
5 janik 258
        out.write('}')
259
 
2 janik 260
    @param(str)
5 janik 261
    @isoentry('booktitle')
262
    def booksubtitle(self, out, value):
263
      if 'booktitle' not in self:
264
        out.write('In:~\\emph{')
2 janik 265
      out.write(value)
5 janik 266
      out.write('}')
7 janik 267
 
5 janik 268
    @param(str)
7 janik 269
    @isoentry('media')
270
    def media(self, out, value):
271
      out.write('['+value+']')
272
 
273
    @param(str)
5 janik 274
    @isoentry('editor')
275
    def editor(self, out, value):
276
      out.write(value)
277
 
278
    @param(str)
279
    @isoentry('edition')
2 janik 280
    def edition(self, out, value):
5 janik 281
      if value == '1':
282
        txtvalue = "Prv\\'{e}"
283
      elif value == '2':
2 janik 284
        txtvalue = "Druh\\'{e}"
5 janik 285
      elif value == '3':
2 janik 286
        txtvalue = "Tretie"
5 janik 287
      elif value == '4':
2 janik 288
        txtvalue = "\\v{S}tvr\\'{e}"
5 janik 289
      elif value == '5':
2 janik 290
        txtvalue = "Piate"
5 janik 291
      elif value == '6':
2 janik 292
        txtvalue = "\\v{S}ieste"
5 janik 293
      elif value == '7':
2 janik 294
        txtvalue = "Siedme"
5 janik 295
      elif value == '8':
2 janik 296
        txtvalue = "\\^{O}sme"
297
      else:
5 janik 298
        if value.isdigit():
299
          txtvalue = "%s."%value
300
        else:
301
          txtvalue = value
302
 
2 janik 303
      out.write(txtvalue)
5 janik 304
      out.write(' ')
305
      out.write(self.ed)
306
 
2 janik 307
    @param(str)
5 janik 308
    @isoentry('publisher')
309
    def address(self, out, value):
310
      if 'publisher' in self:
311
        out.write(value)
312
        out.setSeparator('~:~')
313
      else:
314
        if self.sinenomine is None:
315
          out.write(value)
316
          out.setSeparator('~:~')
317
          out.beginEntry('published')
318
          out.write(self.sinenomine)
319
        else:
320
          out.write(value)
321
 
322
    @param(str)
323
    @isoentry('publisher')
324
    def location(self, out, value):
325
      if 'publisher' in self:
326
        out.write(value)
327
        out.setSeparator('~:~')
328
      else:
329
        if self.sinenomine is None:
330
          out.write(value)
331
          out.setSeparator('~:~')
332
          out.beginEntry('published')
333
          out.write(self.sinenomine)
334
        else:
335
          out.write(value)
336
 
337
    @param(str)
338
    @isoentry('publisher')
339
    def publisher(self, out, value):
340
      if 'address' not in self and 'location' not in self and self.sineloco is not None:
341
        out.write('[')
342
        out.write(self.sineloco)
343
        out.write(']')
344
        out.setSeparator('~:~')
345
        out.beginEntry('published')
346
      out.write(value)
347
 
348
    @param(str)
349
    @isoentry('publisher')
2 janik 350
    def month(self, out, value):
351
      out.write(value)
352
      if 'year' in self:
353
        out.setSeparator('~')
5 janik 354
 
355
    @param(str)
356
    @isoentry('publisher')
357
    def year(self, out, value):
358
      if value == 's.a.':
359
        if self.sineanum is not None:
360
          out.write(self.sineanum)
361
      else:
362
        out.write('\\oldstylenums{')
363
        out.write(value)
364
        out.write('}')
365
 
2 janik 366
    @param(int)
5 janik 367
    @isoentry('size')
368
    def pagescount(self, out, value):
2 janik 369
      out.write(value)
5 janik 370
      out.write('~')
371
      out.write(self.p)
372
 
2 janik 373
    @param(str)
5 janik 374
    @isoentry('edition', separator='; ')
375
    def series(self, out, value):
2 janik 376
      out.write(value)
5 janik 377
 
378
    @param(str)
379
    @isoentry('edition')
380
    def volume(self, out, value):
381
      if value.isdigit():
10 janik 382
        out.write(self.vol)
383
      out.write(value)
384
 
385
    @param(str)
386
    @isoentry('edition')
387
    def number(self, out, value):
388
      if value.isdigit():
5 janik 389
        out.write(self.no)
2 janik 390
      out.write(value)
5 janik 391
 
2 janik 392
    @param(str)
5 janik 393
    @isoentry('note')
394
    def note(self, out, value):
395
      out.write(value)
396
 
397
    @param(str)
398
    @isoentry('standardnumber')
2 janik 399
    def isbn(self, out, value):
400
      out.write('ISBN~')
401
      out.write(value)
7 janik 402
 
403
    @param(str)
404
    @isoentry('url')
405
    def url(self, out, value):
10 janik 406
      out.write(u'\\\\Dostupné online: $<$')
22 janik 407
      out.write(u'\\url{')
7 janik 408
      out.write(value)
22 janik 409
      out.write(u'}')
10 janik 410
      out.write('$>$')
7 janik 411
 
2 janik 412
    ##########################
5 janik 413
 
2 janik 414
    def compareBy(self):
7 janik 415
      if 'author' in self:
10 janik 416
        return ''.join(i[1] for i in self['author']) + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']
7 janik 417
      else:
10 janik 418
        return ''.join(i[0] for i in self['title'].split() if i[0].isalpha()) + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']
2 janik 419
 
5 janik 420
  class Book(Misc):
421
    pass
422
 
423
  class InBook(Misc):
424
    @param(str)
425
    @isoentry('part')
426
    def chapter(self, out, value):
427
      out.write(self.chap)
428
      out.write('~')
429
      out.write(value)
430
 
431
    @isoentry('part')
432
    def section(self, out, value):
433
      out.write(self.sec)
434
      out.write('~')
435
      out.write(value)
436
 
437
    @param(str)
438
    @isoentry('part')
439
    def pages(self, out, value):
440
      out.write(self.p)
441
      out.write('~')
442
      out.write(value)
443
 
444
  class InProceedings(Misc):
445
    pass
446
 
7 janik 447
  class Article(Misc):
448
    @param(str, insteadOf('booktitle'))
449
    @isoentry('booktitle')
450
    def journal(self, out, value):
451
      out.write('In:~\\emph{')
452
      out.write(value)
453
 
454
      if 'booksubtitle' in self:
455
        out.setSeparator('~:~')
456
      else:
457
        out.write('}')
458
 
10 janik 459
    @param(str, insteadOf('isbn'))
460
    @isoentry('standardnumber')
461
    def issn(self, out, value):
462
      out.write('ISSN~')
463
      out.write(value)
464
 
14 janik 465
  class PhdThesis(Misc):
466
    @param(str, insteadOf('publisher'))
467
    @isoentry('publisher')
468
    def school(self, out, value):
469
      out.write(value)
26 janik 470
 
471
    @noparam(insteadOf('note'))
472
    @isoentry('note')
473
    def typenote(self, out):
474
      out.write(self.phdname)
14 janik 475
 
25 janik 476
  class TechReport(Misc):
477
    @param(str, insteadOf('publisher'))
478
    @isoentry('publisher')
479
    def institution(self, out, value):
480
      out.write(value)
481
 
482
    @noparam(insteadOf('note'))
483
    @isoentry('note')
484
    def typenote(self, out):
485
      out.write(self.techrepname)
486
 
10 janik 487
class SlovakBaseNum(SlovakBase):
2 janik 488
  class Labeling:
489
    __noentry__ = True
5 janik 490
 
2 janik 491
    def itemLabel(self):
492
      pass
5 janik 493
 
7 janik 494
    def compareBy(self):
495
      if 'author' in self:
10 janik 496
        return ''.join(i[1] for i in self['author']) + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']
7 janik 497
      else:
10 janik 498
        return '\xFF' + "%s"%self['year', '0000'] + self['title']
7 janik 499
 
5 janik 500
class Slovak(SlovakBase):
501
  class Config:
502
    __noentry__ = True
503
 
504
    AuthorSeparator   = ' -- '
505
    SurnameStyle    = '{\\scshape '
506
    MaxAuthorsCount   = 3
507
    etal        = 'a i.'
508
    others       = 'a kol.'
509
    ed         = 'vyd.'
510
    sineloco      = 's.l.'
511
    sinenomine     = 's.n.'
512
    sineanum      = 's.a.'
513
    p          = 's.'
12 janik 514
    no         = 'n$^\\circ$'
10 janik 515
    vol         = 'vol.'
5 janik 516
    chap        = 'kap.'
517
    sec         = 'odd.'
25 janik 518
    techrepname     = 'Technick\\\'a spr\\\'ava'
5 janik 519
 
10 janik 520
class SlovakNum(SlovakBase):
521
  Labeling = useAgain(SlovakBaseNum.Labeling)
522
  Config = useAgain(Slovak.Config)